Английската оценъчна система

Осигури успеха си!

Едно от неочакваните неща в университета за мен беше системата за оценяване. Когато  вложих всичко от себе си и написах наистина добро есе, много се чудих защо съм получил 72%, което, тогава си мислих, се равнява на 5.00 в най-добрия случай. Оказа се, че бъркам много. 70% в Англия отговаря на 6.00 по българската скала. Цялата идея на английската процентова система е да остави място за оценки по-високи от 6, а също така и за по-ниски от 2. Ето една относителна таблица за сравнение между двете системи:

 

БългарскаАнглийска
2<40%
340-49%
450-59%
560-69%
6>70%

 

Това, което прави впечатление е че всички оценки на българската скала влизат в диапазона на 1/3 от английската. И наистина, повечето студенти получават оценки между 55% и 65%, както и тези в България получават най-често 4 или 5. Разликата е, че в България няма как да се изкара повече от 6.00. В Англия има. Спокойно можем да кажем, че ако получиш 80%, това е еквивалентът на оценка 7 в България. Означава, че си надминал/а очакванията и критериите за своето ниво. В по-високите класове често означава, че текстът има качествата да бъде публикуван. Оценки като 90% на практика не съществуват (носят се легенди и слухове), но ако за да получи 80% на есе човек трябва да пише на нивото на академик, то за 90% той трябва да е дал блестящ принос към науката си.

И така, горе главата! Не се отчайвай ако оценките ти в началото са твърде ниски: в първата си година аз едва преминах някои модули, като средната ми оценка беше около 50%. В последната година не изкарвах оценки под 70%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *