Ефективни финанси

Осигури успеха си!

Пълен финансов наръчник за спестовния и ефективен студент от България в Западна Европа. Пълен обзор на икономическите особености на страната, в която отивате. Изготвяне на вашето CV спрямо вашите нужди и нуждите на пазара на труда на страната. Предоставяне на информационни материали за различните икономически сектори във Великобритания и Холандия, с които ще можете да се подготвите за бъдещите си кариерни планове в чужбина.