Академична Подготовка

Осигури успеха си!

Питал ли си се защо обучението в чужбина е толкова по-скъпо от това в България? Известен факт е че образованието в Англия е 9000 паунда на година, докато в СУ една бакалавърска степен е до 1000 лв, без да броим възможните стипендии. Защо?

За инженерни специалности отговорът е лесен: студентите на Запад работят с последната апаратура, често струваща милиони. Но защо това е случаят, да речем, с образованието по история, филологии или философия? Какво получаваме в замяна на тези пари?

Получаваме умения. Умението да обработваме критично информация, да проверяваме източниците си, да структурираме мисълта си, да разпределяме времето си. С други думи, научаваме се да работим с текст: умение, което е изключително важно в съвременния свят, който повече от всякога е изграден от информация. Казано с други думи, човек става способен самостоятелно да се ориентира в света, да изгражда мнението си с по-здрава информация и да го изразява ясно и убедително пред останалите.

Тук срещаме друго „защо?“ Защо ни е да получаваме подобно образование? Разбира се, тук еднозначен отговор няма. Подобен тип мислене ни прави устойчиви на множеството маркетингови трикове заобикалящи ни както в рекламно-консуматорската индустрия, така и в обществено-политическия живот. Макар това да е важно (и за жалост все по-рядко) умение, то не ни изкарва пари само по себе си, нито пък непременно ни обещава добра кариера.

Отговорът на този проблем вече споменах: светът, в който живеем, е изграден информация. Самите хора сме същества, живеещи във и със различни истории. С други думи, (почти) всичко около нас е текст. Възможността да стоим (поне частично) над тези истории сама по себе си ни позволява да работим всичко от отличен маркетингов агент, през проницателен журналист, та до гимназиален преподавател. Още повече, ако се замислим, самият процес за кандидатстване за работа в съвременното общество прилича много на процеса на писане на есе. Започваме с ясната си теза („Аз трябва да бъда нает на работа при вас!“) и продължаваме с детайлни аргументативни параграфи, описващи как наши определени умения прилягат на желаната от нас позиция. И често самата увереност (разбира се, оправдана!) в тези ни умения може да ни спечели позиции, които иначе би ни било невъзможно да получим. Тук мога да предложа пример от собствения си живот: още непредал дипломната работа за магистъра си, аз отидох и спечелих интервю за учител по история в една от елитните софийски частни гимназии, без дори да съм учил история или педагогика във висшето си образование. Това не означава, че ръководството не е знаело какво прави, а именно че умението човек адекватно да борави с информация се цени много по-високо от всякакви листове хартия с оценки по тях. В кръга на шегата, всеки наш политик може да фалшифицира диплома, но за жалост никой не е успял да фалшифицира образование.

Съжалявам за дългото обяснение, но считам, че дори така не успях да изложа и защитя ясно всичките причини да считам за необходимо това образование, което получих. В заключение ще кажа само, че бих платил отново всеки един паунд, който съм изхарчил за дипломите си. Единственото, което бих променил, е че бих желал да се подготвя възможно най-добре преди да замина, за да взема още повече от лекторите си.

Макар в ToStudy да не можем да ти дадем академичната среда или пък брилянтните специалисти в любимата ти област, които ще срещнеш в академичния си път, ние можем да ти дадем основите на академичния език, пестейки ти периода на „културен шок“ и нагаждане към една напълно нова система на образование. Порови из статиите в блога ни или направо ни пиши за безплатна консултация!

 

Атанас