Трите ни сфери

Осигури успеха си!

Няма студент, който да учи в чужбина и да не се сблъска със сериозни проблеми в първите си месеци там. Макар тези проблеми да варират според ситуацията, те обикновено идват в пакет. Младият човек трябва да  се справя едновременно със самостоятелен живот на непознато място, с образование в различна академична среда и всичко това докато е далеч от повечето си близки и приятели. В ToStudy.eu вярваме, че с подготовка този период на адаптация може да бъде значително облекчен. Но тази подготовка трябва да  се случи цялостно. Затова решихме да разделим сайта си, а също и програмите си, на три основни категории:

1. Квартира и танспорт,

2. Живот в чужбина и

3. Академична подготовка.

Квартира и транспорт (макрофинанси)

Квартира и танспорт подготвя бъдещия студент да се подготви възможно най-добре за предстоящия си живот, преди да го е започнал. Макар това основно да се свежда до избор на местоживеене и намиране на транспорт на адекватна цена, тук включваме и такива неща като регистрация за личен лекар или съвети за ежедневен транспорт. Добър съвет за квартира и транспорт може да спести на човек изключително много пари. Общежитията в Обединеното кралство често са в пъти по-скъпи от квартири със същите удобства. Цените за транспорт също могат да варират невероятно много в зависимост от това кога човек си купува билет и с какво пътува. Например, цената на влаков билет втора класа от Лондон до Дърам [Durham] може да е £180, а може и £20. На мен пък ми се е случвало да пътувам с автобус за £1.50 (честна дума!).

Живот в чужбина (микрофинанси)

В категория Живот в чужбина даваме съвети относно всекидневния живот на българския студент в чужбина. Тук цените също могат много да варират в зависимост от това къде се храни човек. Тук ще говорим също така за възможностите за поддържане на здравословен начин на живот по време на обучение. С правилните познания, човек може да живее на изключително качествена диета без да харчи повече от £100 на месец за консумативи, като също така ще му остават пари да излиза с приятели. Също така възможно е (и за жалост твърде често) студенти да се хранят с бърза храна за много повече от тези пари. Тук ще говорим и за възможностите за спорт, които всеки университет предлага, ще дадем относителни цени за професионална и непрофесионална подготовка. Освен това ще говорим и за цената на купуване и поддръжка на колело (изключително полезен другар), а също и за опасностите, свързани с него (в Лондон трафикът е твърде опасен, а пък в Оксбридж е твърде вероятно да бъде откраднато). Не на последно място, тук ще говорим и за отварянето на банков акаунт, издаването на осигурителен номер (NINo) и намирането на работа (това отново е сфера, в която сме препатили).

Академична подготовка

За последната част, Академична подготовка, е трудно да кажем колко точно главоболия ще ти спести. Това е защото тя спестява главоболия, които, преди да започнем обучението си на Запад, дори не знаем, че съществуват. Въпреки това, тя е може би основната причина да започнем tostudy.eu[2]. Всичко останало по-горе може да ни загуби някакви пари и, макар да ни спести някакъв стрес, истината е, че повечето стрес на главата на студента в Обединеното кралство идва от самото му обучение. Самите английски студенти трудно издържат на темпото в собствените си университети (да помним, че бакалавърът там се изкарва за една година по-малко отколкото у нас!), а какво остава за българите? Истината е, че английската система поставя едни много ясни критерии пред студентите си, но рядко си прави труда да им ги обясни в детайли. В tostudy.eu целим да запознаем българския възпитаник с тези критерии, но освен с това и да му помогнем да открие своя собствен стил на писане. Тук, разбира се, даваме съвети и относно чисто езиковото ниво.

[1] Традиционнно имаме три големи, влиятелни академии: френската, немската (към която принадлежи в голяма степен и България) и английската. Холандия (а също и Америка) принадлежат на английската школа. В този смисъл всичко тук важи с  пълна сила и за Ниските земи.

[2] Трябва да отбележим, че, макар важна, тази част е истински полезна само за бъдещи студенти в хуманитарни специалности. Макар писане на академични текстове да се изисква и в специалности като архитектура, биология, химия, дизайн и т.н., там или текстовете са много по-лесни за изработка (като в природните науки), или не са основния фокус (както в изкуствата).