Нашият екип

Осигури успеха си!

Здравей! Екипът ни в ToStudy.eu е малък, но подбран. За да ти покажем това, ето кратко представяне на всеки от нашите консултанти:

 

Йордан Цанов

Казвам се Йордан Цанов. Завършил съм бакалавърска степен по Антропология и Археология в Durham University, UK.

2017, една година след началото на Брекзит, когато не се знаеше какво ще стане с бъдещето на българите в Англия, реших да замина и да уча в чужбина. Тогава се сблъсках с много проблеми. Цената за живот в Англия и в университетските общежития не ми понасяше. Налагаше ми се да пътувам през два месеца от София до затънтения град Дърам в Англия. Сблъсках се с нов тип мислене – академичното. Всички тези проблеми могат да бъдат обозрени с празноватия израз “culture shock”. Това е част от приключението около заминаването и установяването в чужбина.

По време на университетското си образование работех на три почасови работи едновременно. Спечелих три стипендии за успех и направих собствени научни проучвания. Налагаше ми се да пътувам редовно, дори и по време на изпитните сесии, за да посещавам научни конференции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атанас Тончев

Завърших антропология в Даръмския университет, а после взех магистър по богословие, където продължих антроположките си изследвания. През 2018 г. получих наградата за най-добра дипломна работа “David Brooks”, а в последната ми година всички есета има над 70% (вж. статията ми за оценките в английския университет). След това изкарах една година преподавайки в международна гимназия „Златарски“. Станах учител с идеята да помогна на децата  от гимназията да се подготвят за трудностите, свързани с ученето в чужбина. Въпреки това осъзнах, че училищната среда рядко предоставя идеалните условия това да се случи. Дълго време мислих да започна самостоятелна практика и тогава открих ToStudy.eu. На драго сърце реших да се заема с този проект, защото вярвам, че той не просто предлага нещо, което не съществува  на пазара и което е от изключителна важност, ами съответства идеално на желанията ми за кариерно развитие.