Дали да кандидатсвам за студентски заем в чужбина?

Осигури успеха си!

Образованието в Западна Европа е скъпа услуга.

За щастие, държавите на местно ниво ви предоставят студентски заем, който трябва да се изплаща в зависимост от обстоятелствата, в които студентът се намира след завършване на университета. Повече за тази тема можете да видите в статията за справянето със студентския дълг. 

Тази статия ще Ви обясни основните неща, които трябва да направите, за да кандидатствате за студентски заем във Англия, Уелс, Северна Ирландия, Шотландия и Холандия. 

На първо място подгответе се с търпение и готовност да правите самостоятелни проучвания. Работата с, която и да е държавна бюрокрация, изисква търпение, здрави нерви и постоянство при търсенето на информация. Тази статия има цел да ви подготви за административното “приключение” и да ви помогне с неговото справяне.

Като български граждани ние имаме право да кандидатсваме за студентски заем от държавата в Европейския Съюз, в която са ни приели да следваме. Всяка една от петте държави (Англия, Уелс, Северна Ирландия, Шотландия и Холандия), които тази статия ще покрие, има различни условия за отпускане на студентски заем към чуждестранните граждани.

Какво е студентският заем?

Студентските заеми представляват парични средства, дадени за университетското следване на вече приет студент в държавен университет.  Студентските заеми са предоставени  от държавна агенция за финансиране на студентите. Поради това студентският заем НЕ Е като банковия заем. 

  • Да, на сумата отпусната от държавната институция се начислява лихва (например лихвата на Student Loans Company England за 2020-2021 е 5,6%, повече за лихвата тук)
  • Да, заемът задължително трябва да се върне на правителството, което го е отпуснало (ще трябва да се разпишете, че удостоверявате намерението си да върнете студентския си заем)
  • НО, студентските заеми се отпускат почти като формалност, дори и на чужденци
  • Няма твърде много документация както и преценяване на рисковия профил на кандидатсващия за заем
  • Условията за връщането на заема са изключително леки, а при някои (като прекрасния северен социалистически анклав Шотландия) даже не трябва да се връщат.

Следователно подготовката и кандидатсването за студентски заем е сравнително несложна дейност. Нужно е постоянство и желание за комуникация с държавната бюрокрация. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *